Visningsrom fra tidligere utstillinger


Galleri Heer – Seilduksgata,Oslo

Eva Bull Holtes museum, Åmotsdal – Gjesteutstilling

Telemarksgalleriet (Tidligere Fylkesgalleriet i Telemark).

Nutheimgalleriet, Nutheim gjestgiveri, Flatdal.

Utstilling «Den Frie» København DK.