Visningsrom fra tidligere utstillinger

Eva Bull Holtes museum – Gjesteutstilling

Telemarksgalleriet (Tidligere Fylkesgalleriet i Telemark)

Galleri Nutheim gjestgiveri, Seljord

Utstilling «Den Frie» København