Atelierbesøk 2022


Naturen som inspirasjon til Knut Flatin sine malerier.

– Jeg brøt tidlig med det figurative. Det abstrakte eller nonfigurative, av og til mot det surrealistiske har vært mine former.
– Jeg er opptatt av lys og farger.
Ulike farger og forskjellige lys, gir ulike effekter. En kan kanskje kalle det lysvisjoner.
– Kunst krever ofte tittel som vegviser til tanken, derfor har de fleste av mine bilder titler.

I prosess