Media


Presse (nyere)


Aud Øygardens kunstsalong.


Vest-Telemark museum – Utsondhalli.

https://www.vtb.no/kultur/lysvisjonar/ Vest- Telemark blad desember 2021

Telemarksgalleriet, Notodden.


Telen – Telemarksgalleriet


PRESENTASON AV KUNSTNEREN  
(MOvieProduksjon, Seljord)

Sider: 1 2