Media

Presse (nyere)

https://www.vtb.no/kultur/lysvisjonar/ Vest- Telemark blad desember 2021

Telen – Telemarksgalleriet